در پناه حضرت دوست هفته بسیار خوبی برایتان آرزو میکنم.لحظات ناب و دلخواهی در انتظارتان باشد و سلامت باشید.
با احترام و ارادت: مجید اخشابی۹۵.۱۰.۱۱